About 


Krasimira's work investigates the territories of past reminiscences with the use of a photographic approach, film and written narrative. In her practice, she explores history, politics, collective and individual memory; working with state & personal archives, found photography & objects, and contemporary landscape photography. With the use of various methodologies, Krasimira creates different representations of specific cultural and historical memoirs. 


За мен


В работата си Красимира изучава териториите на миналото с помощта на фотография, видео и текст. В нейната фотографска практика, тя изследва история, политика, колективна и индивидуална памет; работейки с държавни и лични архиви, намерена фотография и предмети, както и със съвременна пейзажна фотография. C помощта на различни методологии и подходи, тя създава репрезентации на специфични културни и исторически спомени и събития.


Contact / Контакти


kbutseva@gmail.com


Copyright 2018; All rights reserved.
Using Format