Hey Balkan, you native, Ours

(2016 - Ongoing)


Hey Balkan, you native, Ours studies the atrocities committed by the communist regime that ruled in Bulgaria between 1944 and 1989. Through the use of photography, video, archival documents and footage, the work contemplates and makes comment on the aftermath of the terror. With reference to the histories of the People’s Court, the forced labour camps, the revival process, governmental buildings and public spaces used for hostage and murder, the work aims to ask questions of the events that took place. Interviewing and listening to the memories and inherited accounts of different generations of people from individuals, local families to non-governmental and state institutions, research was gathered to create the various strands of the work.

The work depicts my journey through the spaces, artefacts and stories of remembrance, juxtaposed with the collective denial of the human rights violations carried out by the totalitarian regime. The irretrievability of the truth, creates a space for reflection and acknowledgement of the past.

info

Хей Балкан, ти роден, Наш

(2016 - В процес )


Проектът Хей Балкан, ти роден, Наш изучава престъпленията на комунистическия строй в България, който започва през 1944 и свършва през 1989. Чрез фотография, видео, архивни документи и кадри, работата прави коментар върху последиците от терорът. Разглеждайки историята на Народния Съд, трудовите лагери, Възродителния процес, както и откривайки правителствени сгради и публични пространства използвани за задържане и убийства, проектът се стреми да зададе въпроси за събитията, които са се случили там. Изследването бе осъществено чрез интервюта и разговори с хора от различни поколения, някои от тях живеещи в близост до тези локации, други от неправителствени и правителствени организации, всички от тях споделящи историите, които са преживели или чули.

Проектът също така запечатва моето пътуване през тези места, артефакти и истории, противопоставяйки резултата срещу колективното отричане за нарушения на човешките права извършени от тоталитарния режим. Припомнянето на истината, създава място за размисъл и признание към миналото.

info
info
info
info
Using Format